koçaklama

Otuzbirci erin donu sarıdır
Otuzbir meydanı cenk meydanıdır
Otuzbirciyim diyenler hanıdir?
Çek otuzbir hey heyy, yine otuzbir!

Kalkan her barrağa damcık dadanır
Nice koç yiğidin aklı bulanır
Cenk edip otuzbir çeken kazanır
Tut barrağı hey heyy, yine otuzbir!

Koç yiğidin fiki kalkarsa durmaz
Cengaver dediğin hiç mala vurmaz
Oturup da damcık hayali kurmaz
Sal başşağı hey heyy, yine otuzbir!

Yiğidin barrağı vurdumu kırar
Başşağı demirden,deydimi ezer
Yiğit olanda zerafet ne gezer
Salla fiki hey heyy,yine otuzbir!

Fik kalktı mı attırmadan inemez
Kadın kısmı er fikine binemez
Fike sahibinden gayri değemez
Attır göğe hey heyy, yine otuzbir!

Aşık Memo barrağını tutuyor
Ne damcığa ne de köte sokuyor
O duvardan bu duvara vuruyor
Çek be memo hey heyy, yine otuzbir!

temmuz 2004 > lombak sayı 39