aşk ile, meşk ile

Dostlar bende bir barrak var kocaman
Er meydanında dinlemez el aman
Dam mı yaman görelim köt mü yaman

Sıvazlıyalım barrağı aşk ile
Çekelim hep biz otuzbir meşk ile

Kavradın mıydı barrağı dibinden
Kimseler alamamalı elinden
Vazgeç şunların damından kötünden

Sıvazla kendi fikini aşk ile
Attır yerlere göklere meşk ile

Barraktaki kuvvet damda var mıdır
Dam dediğin avuç kadar dar mıdır
Er kişiye kadın hakkat yar mıdır

Sarıl yegane fikine aşk ile
Vuslat otuzbir çekmektir meşk ile

Memo kaldır fiki savur da savur
Eti kendisinin yağında kavur
Damcık için yalvaran olsun gavur

Salla koca barrağını aşk ile
Hep otuzbir çek otuzbir meşk ile

ocak 2006 > lombak sayı 57